Nu kan vi slutligen präsentera ännu ett riktig utsökt tiltag, där vill komma vår kunder till fordran! MCZ Norden A/S är pr. 1. september 2017 börjad att växta 1 trä pr. köpt MCZ pelletskamin!

Detta föregår i samarbete med Growing Trees Network, som plantar trä i skoga över hela landet. Träorna blir planterad över grundvatten, som slutligen är blivit kortlagt efter en lång process, vilket betyder båda renare vatten och friskare luft!

Den första halvdelen av september har vi haft tur, att kunne plantera träd i dessa skogar: Folkeskogen Byagervej i Aarhus kommun och Folkeskogen Högsskog och Oust Mölle Folkeskog i Randers kommun. Vi är riktig glada för, att vi tillsammans med vara kunder, redan har haft möjligheten, för att kunne gi tillbaka till naturen i dessa folkeskogar.

Så tusinde tack till alla vara kunder för att bidraga positivt till miljöet. Miljöet tackar er!

Dét är bra karma!

Dom bästa hälsningar från
Alla oss från MCZ Norden