VÅR HÅLLBARHET

Miljön tackar för dina insatser.

Att köpa en pelletskamin är inte bara en vinst för dig …

En hållbar livsstil – det vill säga minskad konsumtion av naturresurser och mindre koldioxidutsläpp – är avgörande för att jordens naturresurser ska räcka och planeten ska fortsätta vara en beboelig plats lång tid framöver. Det redovisas som den areal av förnyelsebara resurser som behövs för att försörja en människa eller ett land. I snitt har varje människa på jorden ett avtryck motsvarande två hektar. För oss svenskar behövs nästan tre ggr så mycket, hela 5,67 hektar.

Vårt ekologiska fotavtryck är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet Overshoot day (den ekologiska skudens dag) för att visa hur människan överkonsumerar planetens resurser. Om alla i världen levde som vi svenskar skulle det behövas drygt tre jordklot.

Den största boven är koldioxidutsläppen som står för mer än hälften av det ekologiska fotavtrycket. I en jämförelse med andra i-länder har Sverige låga koldioxidutsläpp per capita (3,9 ton) och ligger en bra bit under de genomsnittliga utsläppen i OECD (9,4 ton).

Sveriges relativt låga koldioxidutsläpp per capita, jämfört med andra länder, beror på att Sverige sedan 1970-talet kraftigt minskat andelen fossila bränslen i hela vårt energisystem. Detta främst genom att vår elproduktion baseras på utsläppsfri vatten- och kärnkraft och genom att utnyttja de restprodukter som faller från vår skogsindustri. Omkring en tredjedel av all använd energi i Sverige härstammar från biobaserade bränslen.

Genom att utnyttja närproducerad bioenergi som pellets minskar uppvärmningskostnaden samtidigt som hanteringen gör att mer pengar stannar i den lokala ekonomin och skapar varaktiga arbetstillfällen.

Utledning av klimagaser i 2010

http://www.globalis.dk/Verdenskort/Udledning-af-klimagasser/Udslip-af-klimagasser

Att köpa en pelletskamin minskar dina uppvärmningskostnader med mellan 50-70%. Men det är inte bara pengar du sparar med träpellets som uppvärmning. Miljön tackar DIG också.

MCZ pelletskaminer använder CO2 neutralt bränsle i form av träpellets. Förenklat innebär detta att förbränningen av träpellets inte frigör mer CO2 i atmosfären än den som frigörs vid naturlig nerbrytning.

Dessutom finns det några mycket stränga krav på graden av utsläpp från pelletskaminer. Detta betyder till exempel att alla certifierade pelletskaminer har lägre utsläpp och är därför mer miljövänliga än vedspisar – inklusive Svanenmärkta kamine.

MCZ pelletskaminer har ett patenterat och mycket effektivt operativsystem som gör MCZ produkterna till några av de mest miljövänliga på marknaden.

De ekonomiska och miljömässiga fördelarna med MCZ pelletskaminer

  • Du kommer att uppleva en stor besparing på dina uppvärmningskostnader som kan minskas med hela 50-70%.
  • Träpellets är relativt billigare än många andra bränsle typer.
  • En MCZ pelletskamin har en fullautomatisk styrning av förbränning.
  • MCZ pelletskaminer kan programmeras så att du har en bekväm rumstemperatur när du är hemma, och tex. 18 grader när du är borta/sover. Det betyder att du använder den energi som behövs när det passar till dig.

     

  • Hög effektivitet på över 90% ger ett effektivt utnyttjande av bränslet – och mycket mindre utsläpp/förbruk.

  • Du kan ställa in pelletskaminen så rumstemperaturen är enhetlig och därmed undvika stora temperaturvariationer – vilket är bra för din energiförbrukning och ger både kontrollerad värme och komfort.
  • Pelletskaminer använder ett CO2-neutralt bränsle (träpellets), och förbränning av detta bidrar inte till växthuseffekten.

  • Du kan slå på / av din pelletskamin när du vill – så att du inte använder mer energi än nödvändigt.

Se vårt sortiment av pelletskaminer